Můj Magnalink

Výměna routeru - konfigurace pro připojení Magnalink

Krok 1

Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte URL nebo IP adresu, kterou naleznete na spodní straně routeru (URL nejčastěji www.tplinklogin.net ,IP nejčastěji 192.168.0.1 nebo 192.168.1.1). Potom stiskněte klávesu Enter.


Image 0

Krok 2

Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je nejčastěji admin (naleznete také na spodní straně routeru).

Krok 3

Klikněte na položku Network (Síť) -> WAN v nabídce vlevo a změňte položku WAN Connection Type (Typ připojení k síti WAN) na možnost Dynamic IP (Dynamická IP). Poté klikněte na tlačítko Save (Uložit).


Image 1

Krok 4

Některé modely mají možnost Operation Mode. Pokud tuto položku v levém menu máte, nastavte režim Wireless Router, někdy také nazvaný AP router.


Image 2

Krok 5

Stiskněte tlačítko Save a restartujte router.

Krok 6

Zavolejte na naši zákaznickou linku 491 009 007 a nahlašte svoji MAC adresu. 

Poznámka

restartovat = vypnout, počkat 10 sec a zapnout
resetovat = vymazat router do továrního nastavení, podržením tlačítka reset

Zatím působíme zde. Rosteme.
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo